Позив ауторима на сарадњу

У име Уређивачког одбора часописа имамо част да Вас позовемо да доставите рад за часопис е-HOTELLINK. Позив је отворен за истраживаче који се баве теоријом и праксом угоститељства и туризма, образовањем кадрова и професионалаца из релевантне индустрије, односно стручњаке, руководиоце и представнике хотелских предузећа и туристичких компанија.

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА
Основни циљ часописа је да подстакне истраживања у различитим научним дисциплинама, као и да анализира иновације у свим секторима хотелске и туристичке индустрије. е-ХотелЛинк видимо као мост између академске заједнице и индустрије кроз интелектуалну размену идеја, трендова и парадигматичних промена у областима угоститељства и гастрономије. Осим тога изражена је тежња ка примени интердисциплинарног приступа у процесу решавања актуелних проблема са којима се угоститељска привреда суочава, а у контексту све брже промене економске и геополитичке архитектуре Европе и света.
Тема овогодишњег издања е-ХотелЛинка је „Концепт одрживости као будућност пословања угоститељске индустрије“.

Теме које обрађује овај број часописа су:

 • Одрживe праксе у угоститељству
 • Примена роботике у угоститељству
 • Примена персонализације услуга у хотелијерству
 • Путовање кроз свет винске културе
 • Креативност и иновације у ресторанској индустрији
 • Друштвена одговорност у угоститељству
 • Значај и улога менаџера хране и пића у планирању профита, анализом јеловника и менија
 • Трендови у гастрономији
 • Гастрономска путовања: Истраживање кулинарских дестинација
 • Маркетинг у угоститељству
 • Гастрономија и уметност: Сликарство, скулптура и креативност на тањиру
 • Трендови молекуларне гастрономије
 • Коришћење нетипичних намирница и техника у кулинарском стваралаштву
 • Стандарди и протоколи за обезбеђивање високог квалитета хране, управљање алергенима, хигијена и безбедност хране
 • Традиционално и савремено посластичарство и пекарство
 • Jeзички аспекти у угоститељству
 • Значај и принципи одрживог туризма

Редакција ће прихватити рецензиране радове који су у складу са профилом часописа и уређивачком политиком.

Важни датуми:

Достављање извода: 6. октобар 2023.
Обавештење о прихватању извода: 20. октобар 2023.
Достављање рада: 27. октобар 2023.
Обавештење о прихватању рада:  24. новембар 2023.
Публиковање часописа: 15. децембар 2023.