Импресум

Издавач
Академија струковних студија Београд
Одсек Висока хотелијерска школа
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 70, Србија

Имејл
journal@vhs.edu.rs

ISSN 2738-1684 (Online)

Број 3

Број 2

Број 1