Позив ауторима на сарадњу

У име Уређивачког одбора часописа имамо част да Вас позовемо да доставите рад за наредни двоброј часописа HOTELLINK 31-32, 2020. Позив је отворен за истраживаче који се баве теоријом и праксом угоститељства и туризма, образовањем кадрова и професионалаца из релевантне индустрије,односно стручњаке, руководиоце и представнике хотелских предузећа и туристичких компанија.

ОБЛАСТ  ИСТРАЖИВАЊА

Основни циљ Часописа је да подстакне истраживања у различитим научним дисциплинама, као и да анализира иновације у свим секторима хотелске и туристичке индустрије. ХотелЛинк видимо као мост између академске заједнице и индустрије кроз интелектуалну размену идеја, трендова и парадигматичних промена у областима угоститељства и гастрономије. Осим тога изражена је тежња ка примени интердисциплинарног приступа у процесу решавања актуелних проблема са којима се угоститељска привреда суочава, а у контексту све брже промене економске и геополитичке архитектуре Европе и света. То покрива:

 • Утицај Covid19 на туризам и угоститељство
 • Хотелски менаџмент;
 • Брендирање и промоција у хотелијерству;
 • Канали хотелске дистрибуције;
 • Глобални трендови и глобализација у хотелијерству;
 • Хотелско пословање;
 • Кадровски менаџмент у хотелијерству;
 • Право у туризму/Право у угоститељству;
 • Менаџерско рачуноводство у угоститељству;
 • Здравствени туризам и угоститељство;
 • Електронско пословање у хотелском менаџменту;
 • Гастрономски менаџмент;
 • Креативна гастрономија;
 • Гастрономска култура и традиција Србије;
 • Компаративна критичка анализа у гастрономији;
 • Инжењеринг хране;
 • Трендови у гастрономији;
 • Ресторатерски менаџмент;
 • Менаџмент услуживања хране;
 • Менаџмент менија и производње хране;
 • Кетеринг и банкет менаџмент;
 • Менаџмент хране и пића;
 • Услуживање хране.

Редакција ће прихватити рецензиране радове који су у складу са профилом часописа у уређивачком политиком.

ВАЖНИ ДАТУМИ И РОКОВИ

Достављање извода
15.7.2020.
Обавештење о прихватању теме
1.8.2020.
Предаја рада
15.9.2020.
Обавештење о прихватању рада
15.10.2020.
Публиковање часописа
15.11.2020.
Close Menu